Předpovrchové úpravy

Společnost je schopna dodat veškeré typy předpovrchových úprav, sloužících úpravám povrchu kovových nebo nekovových dílců před následným dokončovacím procesem včetně potřebných strojů, zařízení, chemických (kompoundy) i mechanických prostředků včetně řešení odpadních vod. 

Jedná se zejména o :

 omílání:   

 • hrubé broušení keramickými tělísky různého tvaru
 • jehlení, (odhrotování),
 • kuličkování v ocelových kuličkách, peletách, jehlách
 • odrezení
 • leštění nerezových, mosazných, plastových materiálů

tryskání povrchu: 

 • korundovými prostředky
 • ocelolitinovými kuličkami nebo drtí
 • niklovými kuličkami nebo drtí

Dodáváme:

 • Stroje pro vibrační omílání, odstředivé omílání, rotační omílání a leštění v bubnech nebo vanových zařízeních.
 • Tryskací stroje s metacími koly nebo pracujícími s tlakovým vzduchem. 
 • Odmašťovací stroje (průmyslové pračky) všech typů.
 • Chemické prostředky (kompoundy) pro podporu a urychlení těchto procesů za pomoci speciálních roztoků a chemikálií.
 • Odmašťovací prostředky (koncentráty) pro odmašťování dílců všeho druhu vodnými roztoky.
 • Veškeré typy omílacích tělísek: keramických, porcelánových, plastových, ocelových.
 • Tryskací prostředky všeho druhu.
 • Další materiály a stroje na poptávku.

                

Omílací granule a kuličky

 
czech 
deutsch 
english 

Design Yashica s.r.o.