Tlumivky toroidní

Proudově kompenzované toroidní tlumivkyProudově kompenzované tlumivky

Proudově kompenzované toroidní tlumivky jsou vyrobeny na feritových toroidních jádrech s vysokou permeabilitou. Tlumivka má dvě souměrné cívky o stejném počtu závitů zapojené tak, aby procházející proud vytvořil dvě vzájemně opačná magnetická pole. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech (potlačení asymetrické složky rušivých napětí) pro odrušení síťových přípojek zařízení, odrušení rozvaděčů, signálních zařízení, řídících systémů apod. Odrušované pásmo se pohybuje v rozsahu od 0,01 MHz  až do 100 MHz. Tlumivky se vyrábějí jak nepouzdřené (otevřené provedení)  tak pouzdřené pro použití na deskách plošných spojů.

 

Výkonové toroidní tlumivky

Výkonové toroidní tlumivky jsou vyrobeny na železoprachových event. železových toroidních jádrech s vysokou magnetickou indukcí. Tlumivky sestávají z jedné nebo více cívek, provedené obvykle lakovaným vodičem, někdy též lankem z důvodu proudové zatížitelnosti. Jsou určeny pro odrušení symetrické složky rušení v elektrických zařízeních. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech pro odrušení fázových regulátorů osvětlení, elektrických rozvaděčů, řídících obvodů s triaky, tyristory a spínacími tranzistory apod.. Odrušované pásmo se pohybuje v rozsahu od 0,01 MHz až do 10 MHz. Tlumivky se vyrábějí nepouzdřené (otevřené provedení) buď s volnými vývody nebo se základovou montážní deskou pro použití na deskách plošných spojů.

Výkonové toroidní tlumivky

 
czech 
deutsch 
english 

Design Yashica s.r.o.