Transformátory

Transformátory pro spínané zdroje

Transformátory realizované na feritových jádrech mnohdy se zavedenou vzduchovou mezerou z důvodu zvýšení možného odebíraného proudu. Transformátor sestává z primárního vinutí (obvykle rozděleného na dvě poloviny), ze zpětnovazebního vinutí a jednoho nebo několika sekundárních vinutí (realizovaných obvykle vysokofrekvenčním lankem).

Pokud se týká tvarů jader, je v poslední době patrný trend přechodu od jader typu EF na jádra ETD.

Transformátory pro spínané okruhy      Transformátory pro spínané okruhy

Síťové transformátory pro plošné spoje

Pouzdřené síťové transformátory, používané pro malé zdroje na deskách plošných spojů. Transformátor je realizován většinou na dvoukomorové kostře (oddělené primární a sekundární vinutí) a může obsahovat tepelnou pojistku. Pro jádra se obvykle využívá plechových výseků v rozmezí EI30 ? EI48

síťové transformátory pro plošné spoje

 
czech 
deutsch 
english 

Design Yashica s.r.o.